11 مجروح در ریزش تونل قطار شهری مشهد

کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی گفت: ریزش عصر امروز تونل در دست ساخت خط دوم قطار شهری مشهد 11 کارگر در حال کار را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
ایسنا: کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی گفت: ریزش عصر امروز تونل در دست ساخت خط دوم قطار شهری مشهد 11 کارگر در حال کار را مجروح و روانه بیمارستان کرد.

شهرام طاهرزاده شامگاه شنبه افزود: این حادثه ساعت 16 امروز در ایستگاه در حال ساخت این خط قطار شهری در محدوده خیابان رسالت مشهد رخ داد.

وی گفت: شش دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شده اند.

کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی افزود: 11 مجروح این حادثه کارگران پروژه هستند که به بیمارستانهای شهید کامیاب و هاشمی نژاد مشهد انتقال داده شدند.

وی گفت: هم اکنون عملیات امداد و نجات توسط سازمان آتش نشانی مشهد برای یافتن سایر مصدومان این حادثه ادامه دارد.

عملیات حفاری مسیر 13 هزار و 700 متری خط دوم قطار شهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی این شهر توسط دو دستگاه تی.بی.ام از تیر ماه 1390 آغاز شده و تاکنون افزون بر 11 هزار متر آن حفر شده است.

چهار خط برای قطارشهری مشهد تعریف شده که از این میان خط یکم آن به طول 19 کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد اسفند ماه سال 89 به بهره برداری رسید و روزانه بطور میانگین 100 هزار نفر توسط قطار شهری در مسیر خط یکم آن جا به جا می شوند.

11 مجروح در ریزش تونل قطار شهری مشهد

کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی گفت: ریزش عصر امروز تونل در دست ساخت خط دوم قطار شهری مشهد 11 کارگر در حال کار را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
ایسنا: کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی گفت: ریزش عصر امروز تونل در دست ساخت خط دوم قطار شهری مشهد 11 کارگر در حال کار را مجروح و روانه بیمارستان کرد.

شهرام طاهرزاده شامگاه شنبه افزود: این حادثه ساعت 16 امروز در ایستگاه در حال ساخت این خط قطار شهری در محدوده خیابان رسالت مشهد رخ داد.

وی گفت: شش دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شده اند.

کارشناس مسوول حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان رضوی افزود: 11 مجروح این حادثه کارگران پروژه هستند که به بیمارستانهای شهید کامیاب و هاشمی نژاد مشهد انتقال داده شدند.

وی گفت: هم اکنون عملیات امداد و نجات توسط سازمان آتش نشانی مشهد برای یافتن سایر مصدومان این حادثه ادامه دارد.

عملیات حفاری مسیر 13 هزار و 700 متری خط دوم قطار شهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی این شهر توسط دو دستگاه تی.بی.ام از تیر ماه 1390 آغاز شده و تاکنون افزون بر 11 هزار متر آن حفر شده است.

چهار خط برای قطارشهری مشهد تعریف شده که از این میان خط یکم آن به طول 19 کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد اسفند ماه سال 89 به بهره برداری رسید و روزانه بطور میانگین 100 هزار نفر توسط قطار شهری در مسیر خط یکم آن جا به جا می شوند.