اظهارات گستاخانه سعود الفیصل علیه ایران

وزیر خارجه مادام العمر رژیم آل‌سعود در تازه‌ترین اظهارات خود، جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و اشغال‌کنندۀ بخشی از سرزمین‌های عربی نامید.
پایگاه خبری شبکه العالم،: وزیر خارجه مادام العمر رژیم آل‌سعود در تازه‌ترین اظهارات خود، جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و اشغال‌کنندۀ بخشی از سرزمین‌های عربی نامید.

سعود الفیصل که بیش از 41 سال وزیر خارجه آل‌سعود بوده، مدعی شد که عربستان سعودی با ایران به عنوان یک کشور همسایه دشمنی ندارد؛ اما ایران مشوّق تروریسم است و سرزمین های عربی را اشغال کرده است و امیدواریم پیش از آن که اوضاع دگرگون شود، ایران به حرف عقلا گوش فرا دهد و دخالت‌های خود را متوقف کند.

شاهزادۀ سعودی گویی نمی خواهد به یاد آورد که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش حملات تروریست های مورد حمایت عربستان، به ناچار به کمک نیروهای ارتش عراق شتافته و در این راه متحمل هزینه های سنگین شده است.

سعود الفیصل که به نظر می رسد بر اثر کهولت سن به فراموشی عمیق دچار شده، در ادامه سخنان خود مدعی شد: وقایع شمال عراق نشان می دهد که جنگ و صلح در عراق، به دست ایران است و ایران موجب بروز طایفه گرایی ش

اظهارات گستاخانه سعود الفیصل علیه ایران

وزیر خارجه مادام العمر رژیم آل‌سعود در تازه‌ترین اظهارات خود، جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و اشغال‌کنندۀ بخشی از سرزمین‌های عربی نامید.
پایگاه خبری شبکه العالم،: وزیر خارجه مادام العمر رژیم آل‌سعود در تازه‌ترین اظهارات خود، جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و اشغال‌کنندۀ بخشی از سرزمین‌های عربی نامید.