سقوط اتوبوس از جاده کوهستانی در برزیل 30 کشته برجا گذاشت